Om meg


Angstpsykologen er en privat psykologtjeneste som drives av psykologspesialist Torill Lyngbø.


Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen og er autorisert helsepersonell og psykolog fra helsedirektoratet. Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi og klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jeg har lang erfaring fra offentlig helsevern med utredning og behandling av både barn, ungdom og voksne. Jeg har kompetanse innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser med særlig ekspertise på angst, tvang, stress og bekymring. 

 

Jeg tilbyr psykologisk behandling til voksne som ikke har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten eller som av andre grunner ønsker privat behandling. Jeg benytter ulike anerkjente terapeutiske metoder med forankring i kognitiv atferdsterapi. Jeg har fordypning innen det som kalles tredjegenerasjons kognitiv atferdsterapi med særlig interesse for Eksponering med responsprevensjon (ERP), Metakognitiv terapi (MCT) og Aksept og forpliktelsesterapei (ACT). 


Jeg er opptatt av at alle har ulike behov og forsøker å tilpasse behandlingen til den enkelte. Jeg ønsker å møte de som kommer til meg med en åpen og nysgjerrig holdning og legge til rette for trygge rammer som utgangspunkt for endring. Gjennom en dialog basert på respekt og tillit kan vi sammen utforske hva som skal til for å tørre ta sjanser og prøve ut nye måter å møte problemene på. 


Jeg er tilgjengelig for samtaler både på video og ved oppmøte på mitt kontor sentralt i Sandvika.


Jeg er medlem av Norsk Psykologforening og er registrert i Norsk pasientskadeforening.

Angstpsykologen har spisskompteanse på angst og relaterte lidelser og tilbyr fleksibel og effektiv behandling tilpasset dine ønsker og behov.

Mitt mål

Jeg har et ønske om å bidra til en her og nå prosess som fremmer utvikling og meningsfull endring hos den enkelte.

Mine verdier

Jeg er opptatt av å møte de menneskene som kommer til meg med åpenhet, tilstedeværelse og engasjement.